Urutané turunan


grepak sénthé


gantung siwur


udheg-udheg


waréng


canggah


buyut


embah/eyang


bapak/ibu


ANAK


putu/wayah


buyut


canggah


waréng


udheg-udheg


gantung siwur


grepak sénthéUrutané sedulur


Pembarep (Anak 1)


Panggulu (Anak 2)


Pandhadha (Anak 3)


Sumendhi (Kakang ragil)


Wuragil /Waruju (Anak ragil - terakhir)

Leave a respond

Posting Komentar